English Tiếng Việt logo Eximbanklogo Eximbank
Quý khách vui lòng Please Đăng nhậpLogin để đổi quàto choose gift.

Thể lệ chương trình “Tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ Eximbank"

1. Tên chương trình: “Tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ Eximbank 2018”.

2. Sản phẩm, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thẻ nội địa và thẻ quốc tế của Eximbank.

3. Hình thức: Chủ thẻ thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế Eximbank tại đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) hoặc thanh toán trên mạng trực tuyến sẽ được tích lũy điểm theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ..
 • Lưu ý: Đối với số điểm của chủ thẻ đã được tích lũy hiện tại sẽ được tiếp tục sử dụng để tích lũy điểm trong giai đoạn tiếp theo.

4. Thời gian: từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

5. Địa bàn: Trên toàn quốc.

6. Đối tượng được hưởng ưu đãi:

 • Tất cả chủ thẻ nội địa và quốc tế do Eximbank phát hành (trừ các thẻ trả trước vô danh và thẻ trả trước quốc tế, thẻ JCB Platinum Travel Cash Back, Visa Platinum Cash Back).
 • Cán bộ nhân viên Eximbank được phép tham gia chương trình này.

7. Cơ cấu quà tặng: Tiền thưởng, Voucher điện tử Jetstar, Dặm bay Vietnam Airlines.

8. Nội dung chi tiết của chương trình:

8.1 Điều kiện tham gia chương trình:

 • Trong thời gian hiệu lực của chương trình, Chủ thẻ sử dụng thẻ nội địa và thẻ quốc tế Eximbank thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.
8.2 Quy định về điểm thưởng:
 • Giao dịch được tính điểm là giao dịch được thực hiện thành công và được quy định:
  • Thẻ nội địa: Giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ (không tính giao dịch rút tiền, giao dịch tại ATM, quầy giao dịch Eximbank, giao dịch chuyển khoản, qua thư/fax).
  • Thẻ quốc tế: Giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ (không tính giao dịch rút tiền, giao dịch tại ATM, quầy giao dịch Eximbank, giao dịch chuyển khoản, qua thư/fax).
 • Cách quy đổi điểm thưởng:
  • Tất cả các loại thẻ: 20.000 đồng thanh toán bằng thẻ = 1 điểm, riêng thẻ One World MasterCard với 25.000 đồng thanh toán bằng thẻ = 1 điểm.
 • Điểm được tính trên từng giao dịch (không cộng dồn giao dịch để tính điểm) và được tính theo nguyên tắc tăng theo bội số nguyên (không làm tròn số lẻ) của giá trị giao dịch.
 • Điểm của các chủ thẻ phụ được tính về cho chủ thẻ chính (theo số Mã khách hàng của chủ thẻ chính)
 • Điểm của mỗi chủ thẻ được quản lý bằng số tài khoản điểm do Eximbank cung cấp và được cập nhật tự động vào tài khoản điểm sau 01 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch được ghi nợ trên thẻ.
 • Số điểm tích lũy được quy đổi thành tiền thưởng, voucher điện tử Jetstar (đối với thẻ Jetstar Eximbank JCB) hoặc dặm bay Vietnam Airlines (đối với thẻ One World MasterCard) có giá trị tương ứng và không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào; tài khoản điểm của chủ thẻ bị trừ một số điểm tương ứng với mức điểm đã đổi quà.
 • Đối với các giao dịch thẻ đã được ghi nhận (tích điểm) nhưng sau đó được hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản hoàn thuế đối với giao dịch mua sắm ở nước ngoài thì tài khoản điểm của chủ thẻ sẽ bị trừ một số điểm tương ứng với số tiền được hoàn lại.
 • Khi chủ thẻ vi phạm thanh toán (nợ quá hạn) thì sẽ bị phong tỏa điểm tích lũy hoặc không được nhận tiền thưởng cho đến khi thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán nếu thời hạn của chương trình khuyến mại còn hiệu lực.
 • Khi thẻ hết hiệu lực, chấm dứt hoặc bị khóa (mất, thất lạc,…), điểm thưởng sẽ tạm thời bị phong tỏa cho đến khi chủ thẻ gia hạn lại thẻ, làm lại thẻ mới hoặc đề nghị mở lại thẻ.
 • Giao dịch chi tiêu có tranh chấp, khiếu nại từ chủ thẻ sẽ không được tính điểm cho đến khi tranh chấp, khiếu nại được giải quyết hoàn tất. Khi đó, tùy tình hình thực tế Eximbank sẽ điều chỉnh điểm phù hợp cho chủ thẻ.
 • Chủ thẻ chính có thể quy đổi điểm thưởng bất cứ khi nào trong thời gian hiệu lực của chương trình và không còn giá trị nếu chưa được đổi sau thời gian trên.
 • Điểm thưởng không được phép chuyển nhượng qua lại giữa những thẻ khác nhau.
8.3 Quy định về đổi điểm thành tiền thưởng, voucher điện tử hoặc dặm bay Vietnam Airlines:
 • Chủ thẻ đạt điểm đổi tiền thưởng là chủ thẻ có giao dịch thanh toán thành công, điểm tích lũy đạt được tương ứng với mức điểm đổi tiền thưởng và thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thể lệ này.
 • Đối với chủ thẻ Visa Platinum/Chủ thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ khác: khách hàng tích lũy được 2.500 điểm sẽ đổi được tiền thưởng 50.000 đồng.
 • Đối với chủ thẻ Jetstar Eximbank JCB, khách hàng tích lũy được 5.000 điểm sẽ đổi được mã voucher điện tử Jetstar mệnh giá 100.000 đồng.
 • Riêng với chủ thẻ Eximbank One World MasterCard, khách hàng tích lũy được 1 điểm sẽ đổi được 1 dặm bay của Việt Nam Airlines.
8.4 Thời gian đổi điểm:
 • Đối với quà tặng là tiền thưởng, Eximbank sẽ chuyển khoản vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng yêu cầu đổi điểm.
 • Đối với quà tặng là dặm bay Vietnam Airlines, thời gian cộng dặm bay vào tài khoản GLP của chủ thẻ tại Vietnam Airlines tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày chủ thẻ đổi điểm.
 • Trong trường hợp chủ thẻ khiếu nại không được cộng dặm bay Vietnam Airlines, Eximbank chỉ chấp nhận giải quyết các khiếu nại của chủ thẻ khi yêu cầu khiếu nại của chủ thẻ được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đổi điểm lấy dặm bay Vietnam Airlines.
 • Đối với quà tặng là Voucher điện tử Jetstar, Eximbank sẽ gửi mã Voucher đến địa chỉ email chủ thẻ đăng ký với Eximbank trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ thẻ đổi điểm. Hiệu lực sử dụng của Voucher điện tử Jetstar tối thiểu là 03 tháng kể từ ngày chủ thẻ đăng ký đổi. Khi sử dụng chủ thẻ phải tuân thủ quy định của Jetstar theo từng thời kỳ (cùng một thời điểm khách hàng có thể sử dụng nhiều voucher để thanh toán vé máy bay).
 • Trường hợp chủ thẻ khiếu nại không nhận được hoặc không sử dụng được Voucher Jetstar, Eximbank chỉ chấp nhận giải quyết các khiếu nại của chủ thẻ khi yêu cầu khiếu nại của chủ thẻ được thực hiện trong vòng 03 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đổi điểm lấy Voucher Jetstar.
 • Chủ thẻ phụ chỉ được quy đổi điểm thưởng và nhận quà khi có sự ủy quyền bằng văn bản của chủ thẻ chính.

8.5 Các kênh khách hàng kiểm tra điểm thưởng và đổi tiền thưởng:
 • Tại Internet Banking (Dịch vụ ngân hàng trực tuyến): Khách hàng truy cập https://ebanking.eximbank.vn/ib để kiểm tra điểm thưởng và đổi tiền thưởng.
 • Tại các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc: Khách hàng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Eximbank để được biết thông tin về điểm thưởng và hỗ trợ đổi tiền thưởng.
 • Tổng đài Hỗ trợ khách hàng 24/7 của Eximbank: Khách hàng gọi đến số điện thoại 1800 1199 để được tổng đài viên hỗ trợ đăng ký và đổi tiền thưởng.
 • Lưu ý: Riêng đối với thẻ Jetstar Eximbank JCB, chủ thẻ phải đăng nhập vào Internet Banking (http://ebanking.eximbank.vn/ib) để kiểm tra điểm thưởng và thực hiện đổi voucher điện tử.

8.6 Quy định về giải đáp thắc mắc:
Chủ thẻ liên hệ các địa điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc hoặc Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: Điện thoại: 1800 1199, Email: card@eximbank.com.vn để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chương trình

9. Các quy định khác
 • Chủ thẻ tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tham gia chương trình này.
 • Khi tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng, chủ thẻ Eximbank vẫn được tham gia các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mãi của Eximbank và các đơn vị chấp nhận thẻ Eximbank.
 • Chủ thẻ nhận thưởng tự chịu thuế thu nhập không thường xuyên từ việc nhận thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Eximbank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết; nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Eximbank có thể thay đổi hoặc điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp và các điều chỉnh (nếu có) sẽ được công bố rộng rãi, công khai trước khi áp dụng 10 ngày trên website của Eximbank (www.eximbank.com.vn). Việc thay đổi nội dung chương trình khuyến mại phải được sự chấp chuận của Sở Công thương tỉnh/thành phố đăng ký khuyến mại
 • Các khiếu nại, tranh chấp giữa Eximbank và chủ thẻ phát sinh từ chương trình sẽ được hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

 

1. Program’s name: “Bonus point accumulation for Eximbank’s cardholders in 2018”.

2. Promotion products and services: Eximbank’s international and domestic card services.

3. Form: Cardholders making payment for goods and services by Eximbank’s international and domestic cards at merchants or online are entitled to cash redemption corresponding to the points accumulated under Eximbank’s regulations from time to time.
 • Notes: Cardholders’ points accumulated as to date shall continue to be used for point accumulation in the subsequent phase.

4. Application period: 01/01/2018 to 31/12/2018

5. Application area: Nationwide

6. Eligible subjects:

 • All holders of international and domestic cards issued by Eximbank (except for bearer and international prepaid cards, JCB Platinum Travel Cashback card, and Visa Platinum Cashback card).
 • Eximbank’s employees are allowed to participate in this program.

7. Gift structure: cash, Jetstar e-vouchers, and Vietnam Airlines miles, totaling up to 6 billion VND.

8. Detailed content of the program:

8.1 Conditions for joining the program:

 • During the validity period of the program, cardholders use Eximbank’s international and domestic cards to make payment for goods and services.
8.2 Regulations on bonus points:
 • Transactions entitled to point accumulation are those successfully performed and specified:
  • Domestic card: Transactions of payment for goods and services (excluding withdrawal and payment transactions made at ATMs, transactions made at Eximbank’s counter, transfer transactions, and transactions via mail/fax).
  • International card: Transactions of payment for goods and services (excluding withdrawal and payment transactions made at ATMs, transactions made at Eximbank’s counter, transfer transactions, and transactions via mail/fax).
 • Bonus point conversion method:
  • All types of cards: VND 20,000 payment made by card = 1 point (as for One World MasterCard card, VND 25,000 payment made by card = 1 point).
 • Points are calculated on every transaction (accumulation of transactions to calculate point(s) is not allowed) and on the principle of increasing according to the integer multiple (odd numbers are not rounded) of the transaction value.
 • Supplementary cardholder’s points are calculated for primary cardholder (as per primary cardholder’s CIF No.)
 • Points of each cardholder are managed by the point account number provided by Eximbank and automatically updated to the point account 01 working day after the date the transaction is debited from the card.
 • Accumulated points shall be converted into cash, Jetstar e-vouchers (for Jetstar Eximbank JCB card), or Vietnam Airlines miles (for One World MasterCard card) of respective value and not refundable in any case; the point account of cardholders shall be deducted for a certain number of points corresponding to the points redeemed.
 • For card transactions having been recorded (point accumulated) but subsequently refunded in full or in part, including but not limited to tax refunds for transactions of purchasing goods and services overseas, the point account of cardholders shall be deducted for a certain number of points corresponding to the refunded amount.
 • In case of cardholders’ default (overdue debts), accumulated points shall be blocked or shall not be eligible for cash redemption until the cardholders have duly performed their payment obligations if the promotion program is still in force.
 • In case of cards being invalid, terminated or locked (lost, etc.), the bonus points shall be temporarily blocked until cardholders request for renewal, new issuance or unlocking of the same.
 • Payment transactions being disputed or complained by cardholders shall not be entitled to point accumulation until the dispute or complaint is resolved. In such case, Eximbank shall respectively adjust the points subject to actual situation.
 • Primary cardholder is entitled to convert his/her bonus points into cash at any time during the program’s validity and such bonus points shall be no longer valid for conversion after the mentioned period.
 • Transfer of points among different cards is not allowed.
8.3 Regulations on point redemption for cash, e-voucher or miles:
 • Customers eligible for cash redemption are those having successfully performed payment transactions, sufficiently achieved the accumulated points for cash redemption and satisfied the conditions specified herein.
 • For holders of Eximbank Visa Platinum card: every 25,000 points earned can be redeemed for VND 500,000 cash.
 • For holders of Jetstar Eximbank JCB card, every 5,000 points earned can be redeemed for a Jetstar e-voucher valued VND 100,000.
 • For holders of Eximbank One World MasterCard card: every 1 point earned can be redeemed for 1 Vietnam Airlines mile.
 • For holders of other credit cards/debit cards: every 2,500 points earned can be redeemed for VND 50,000 cash.
8.4 Time of redemption:
 • Gifts being cash bonuses shall be transferred to cardholders’ card accounts within 05 working days from the redemption date.
 • Gifts being Vietnam Airlines miles shall be added to cardholders’ GLP account with Vietnam Airlines within 20 working days from the redemption date.
 • As for claims about addition of Vietnam Airlines miles, Eximbank shall only resolve such claims if the same are made by cardholders within 6 months from the redemption date.
 • Gifts being Jetstar e-vouchers shall be delivered to the email address registered by cardholders with Eximbank within 03 working days from the redemption date. The validity of such Jetstar e-vouchers is 3 months from the date of redemption. Upon usage, cardholders are subject to Jetstar’s regulations from time to time (customers may use different e-vouchers to pay for air tickets at the same time).
 • As for claims about receipt or use of Jetstar e-vouchers, Eximbank shall only resolve such claims if the same are made by cardholders within 03 months from the date of redemption.
 • Secondary cardholders can only redeem the points for gifts upon written authorization by the primary cardholders.
8.5 Channels for customers to view bonus points and make cash redemption:
 • Internet Banking (e-banking service): cardholders access https://ebanking.eximbank.vn/ib (online banking service) to view bonus points and make cash redemption.
 • Eximbank’s banking units nationwide: customers arrive at any branches and transaction offices of Eximbank for information regarding bonus points and cash redemption support.
 • Eximbank’s 24/7 Call Center: customers call 1800 1199 for support in registration and cash redemption.
Notes: Especially for Jetstar – Eximbank JCB cards, cardholders must log in Internet Banking by themselves https://ebanking.eximbank.vn/ib to view their bonus points and redeem for e-vouchers.

8.6 Regulation on solving inquiries:
Cardholders should contact Eximbank’s banking units nationwide or 24/7 Call Center at 1800 1199, or email to card@eximbank.com.vn in case of having any inquiries related to the program.

9. Other regulations
 • Upon participation in the bonus point accumulation program, Eximbank’s cardholders are still entitled to other loyalty programs and promotions offered by Eximbank and its merchants.
 • Cardholders shall bear the tax imposed on irregular income arising out of the gift receipt (if any) in accordance with law.
 • In case of dispute connecting to this promotion program, Eximbank is responsible for settlement; otherwise, the dispute shall be handled according to prevailing Vietnamese law.
 • Eximbank reserves the right to change or amend the terms and conditions of the program and the amendments (if any) shall be publicly announced 10 days prior to implementation on the Bank’s website (www.eximbank.com.vn). The modification of the promotion program must be approved by the Department of Industry and Trade at the province/city where the promotion is registered.
 • Any disputes and complaints between Eximbank and customers arising out of the program shall be mutually negotiated for settlement. Failure of this, such disputes and complaints shall be referred to competent court for resolution.

 

Thể lệ chương trình "Tích lũy tiền lương"

Tiết kiệm tích lũy tiền lương”là sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân nhận lương qua tài khoản Eximbank, theo đó hàng tháng khách hàng gửi một khoản tiền từ nguồn tiền lương, để tích lũy nhằm đạt được một khoản tiền lớn trong tương lai.

I. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:
Khách hàng cá nhân nhận lương qua tài khoản mở tại Eximbank và thỏa mãn điều kiện mở, sử dụng tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền gửi theo Quy chế Tiền gửi tiết kiệm, Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi và các quy định khác do Eximbank ban hành từng thời kỳ.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: Trong hệ thống Eximbank.

III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM:
1. Hình thức huy động: Tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn.

2. Loại tiền gửi: Việt Nam đồng (VNĐ), Đôla Mỹ (USD)

3. Kỳ hạn gửi: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.

4. Định kỳ gửi: Hàng tháng và thực hiện vào ngày gửi tiền khách hàng đăng ký.

5. Số tiền tích lũy:
5.1 Quy định số tiền gửi tối thiểu hàng tháng:
Kỳ hạn gửi
Số tiền gửi tối thiểu hàng tháng
VND
USD
3 tháng
5 triệu đồng
200 USD
6 tháng
2 triệu đồng
100 USD
12 tháng
500.000 đồng
30 USD
5.2 Số tiền đăng ký gửi hàng tháng: Là số tiền khách hàng đăng ký vào thời điểm mở tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” và không thấp hơn số tiền gửi tối thiểu hàng tháng do Eximbank quy định tại mục 5.1, và không thay đổi trong suốt kỳ hạn gửi.
5.3 Số tiền thực hiện gửi hàng tháng: Khách hàng được gửi tiền hàng tháng với số tiền bằng hoặc cao hơn số tiền đăng ký gửi hàng tháng, tuy nhiên không vượt quá 5 lần so với số tiền đăng ký gửi hàng tháng.
5.4 Tổng số tiền gốc tích lũy được tính như sau:
Tổng số tiền gốc tích lũy = số tiền thực hiện gửi hàng tháng x (nhân) số tháng của kỳ hạn gửi.

6. Lãi suất: Khách hàng được hưởng lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn gửi, theo lãi suất sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” do Eximbank công bố từng thời kỳ.

7. Hình thức nhận lãi:
- Khách hàng được nhận lãi “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” vào cuối kỳ hạn gửi.
- Lãi “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” bằng tổng tiền lãi của từng món tiền gửi.
Trong đó: Tiền lãi của từng món gửi = số dư x lãi suất x số ngày gửi tương ứng số dư.

8. Quy định về việc gửi tiền:
8.1. Quy định hình thức gửi tiền: Khách hàng được gửi tiền vào tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” với các hình thức sau:
 • Chuyển tiền tự động từ tài khoản nhận lương của khách hàng tại Eximbank (tài khoản thanh toán không kỳ hạn) sang tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”. Việc trích chuyển được thực hiện vào cuối ngày trích chuyển tự động khách hàng đã đăng ký, với điều kiện tài khoản nhận lương của khách hàng có đủ số dư.
 • Trường hợp vào cuối ngày chuyển tiền tự động, tài khoản nhận lương của khách hàng không đủ số dư để trích chuyển, khách hàng được gửi tiền trễ hạn theo quy định tại mục 8.3.
8.2. Quy định về gửi tiền trước hạn: Khách hàng được gửi tiền trước định kỳ gửi tiền đã đăng ký.
8.3. Quy định về gửi tiền trễ hạn:
 • Vào cuối ngày trích chuyển tự động, nếu tài khoản nhận lương của khách hàng tại Eximbank không đủ số dư để trích chuyển tự động, khách hàng được gửi tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn gửi tiền.
 • Quá 30 ngày kể từ ngày đến hạn gửi tiền mà khách hàng không gửi tiền, tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” của khách hàng được xem như tất toán trước hạn và khách hàng không được gửi thêm tiền vào tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”.
 • Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do Eximbank công bố tại thời điểm thực hiện tất toán tài khoản, áp dụng từ ngày mở tài khoản đến ngày khách hàng thực hiện tất toán tài khoản.

9. Quy định về rút tiền:
Khách hàng không được tất toán trước hạn tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”.

10. Các ưu đãi của sản phẩm:
10.1 Tích lũy điểm thưởng:
 • Cứ mỗi 1 triệu đồng (hoặc 50 USD) trong tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” giữ đến hạn, khách hàng được số điểm thưởng như sau:
 • Cứ mỗi 1 triệu đồng hoặc 50 USD,
  giữ đến hạn
  Khách hàng được nhận số điểm thưởng:
  3 tháng
  1 điểm
  6 tháng
  2 điểm
  12 tháng
  4 điểm
 • Khách hàng không cộng dồn số dư trên nhiều tài khoản để tính số điểm thưởng được nhận.
 • Tổng số điểm thưởng của khách hàng được tính trên cơ sở cộng dồn số điểm thưởng của tất cả các tài khoản khách hàng tham gia sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”.
10.2 Đổi điểm thưởng thành quà tặng:
 • Khi tích lũy đủ số điểm thưởng theo quy định, khách hàng được đổi điểm thưởng thành quà tặng (xem chi tiết).
 • Số điểm thưởng đã đổi thành quà tặng không được tính để đổi thành quà tặng ở các lần tiếp theo.
 • Khách hàng thực hiện đổi điểm thưởng thành quà tặng tại Sở giao dịch 1, các chi nhánh, các Phòng giao dịch của Eximbank trên toàn quốc; hoặc thực hiện đổi qua website Eximbank và nhận quà tặng tại Sở giao dịch 1, các chi nhánh, các Phòng giao dịch nơi khách hàng đăng ký nhận quà tặng, chậm nhất vào ngày thứ 6 của tuần tiếp theo.
 • Khi thực hiện đổi điểm thưởng thành quà tặng hoặc khi nhận quà tặng tại Sở giao dịch 1, các chi nhánh, các Phòng giao dịch của Eximbank, khách hàng xuất trình CMND hoặc Passport để đối chiếu và ký vào Phiếu đổi điểm thưởng, Phiếu nhận quà tặng.
 • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền.
10.3 Ưu đãi nhóm:
 • Khách hàng được tặng dịch vụ nạp tiền Vn-Topup trị giá 50.000 đồng/khách hàng, nếu thỏa tất cả các điều kiện sau:
  • Khách hàng thuộc nhóm từ 30 người trở lên, cùng làm việc tại một Công ty và đồng thời có tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” mở tại Eximbank còn hiệu lực (chưa tất toán), với tổng số tiền đăng ký tích lũy từ 20 triệu đồng/người.
  • (Tổng số tiền đăng ký tích lũy = số tiền đăng ký gửi hàng tháng x (nhân) số tháng của kỳ hạn gửi).
  • Tất cả các khách hàng trong nhóm có đăng ký dịch vụ Mobile banking hoặc Internet Banking của Eximbank.
 • Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 lần ưu đãi nhóm.
 • Ưu đãi nhóm không áp dụng đối với khách hàng là nhân viên Eximbank.
10.4 Giảm lãi suất vay cầm cố:
Trường hợp có nhu cầu vốn trước hạn, khách hàng được sử dụng tài khoản, thẻ tiết kiệm “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Eximbank, với lãi suất vay thấp hơn 1%/năm so với lãi suất vay cầm cố do Eximbank công bố tại thời điểm khách hàng vay vốn; áp dụng cho số tiền vay tối đa bằng số tiền trên tài khoản tham gia “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”.
10.5 Miễn phí cung cấp sao kê tài khoản, áp dụng đối với tài khoản nhận lương của khách hàng và không phân biệt thời gian phát sinh giao dịch.
11. Quy định khác:
 • Vào ngày đến hạn, nếu khách hàng không đến tất toán tài khoản “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” và không có yêu cầu gì khác, tài khoản của khách hàng được giải quyết như sau:
  • Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank còn triển khai sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”: tiền gốc và lãi của khách hàng được tái tục kỳ tiếp theo của sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy tiền lương” theo đúng nội dung đăng ký ban đầu của khách hàng về kỳ hạn gửi, số tiền gửi hàng tháng, ngày gửi tiền. Khách hàng được hưởng lãi suất của sản phẩm “Tiết kiệm tĩch lũy tiền lương” do Eximbank công bố vào đầu ngày đến hạn.
  • Trường hợp vào ngày đến hạn, Eximbank không còn triển khai sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy tiền lương”: tiền gốc và lãi của khách hàng được tự động chuyển sang tài khoản tiền gửi, tiết kiệm thường, hình thức lãnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn khách hàng đăng ký ban đầu.
 • Thực hiện theo Quy chế tiền gửi tiết kiệm, Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi hiện hành và các quy định khác của Eximbank.
“Salary accumulation savings deposit” is a type of savings deposit product applicable to individual customers who receive their salary through Eximbank’s account. Accordingly, on monthly basis, customers shall deposit a part of their salary to accumulate for a big amount in the future.

I. TARGET CUSTOMERS:
Individual customers who receive salary via account opened at Eximbank and satisfy the savings account and deposit account opening and using conditions in accordance with the Regulation on Savings Deposit, Regulation on opening and use of deposit account and other provisions as issued by Eximbank from time to time.

II. SCOPE OF APPLICATION: Within Eximbank’s network.

III. REGULATIONS ON PRODUCT:
1. Mobilization form: Time savings, time deposit.

2. Applicable currency: Vietnamese Dong (VND), United States Dollar (USD).

3. Deposit term: 3 months, 6 months, 12 months.

4. Periodic deposit: Monthly and made on the deposit date registered by customers.

5. Accumulation amount:
5.1 Regulation on minimum monthly deposit amount:
Deposit term
Minimum deposit amount per month
VND
USD
3 months
5 million
200
6 months
2 million
100
12 months
500,000
30
5.2 Amount registered for monthly deposit: The amount registered by customers at the time of opening the “Salary accumulation savings deposit” account but not lower than the minimum monthly deposit amount as regulated by Eximbank in item 5.1, and remained unchanged during the deposit term.
5.3 Amount to be deposited monthly: Customers are entitled to make monthly deposit with the amount of equal or higher than the amount registered for monthly deposit, but not exceeding 5 times than that registered for monthly deposit.
5.4 Total accumulated principal amount is calculated as follows:
Total accumulated principal amount = amount deposited monthly x (multiply) number of month of the deposit term.

6. Interest rate: Customers are entitled to fixed interest rate during the deposit term, in accordance with the interest rate applicable to the “Salary accumulation savings deposit” product as announced by Eximbank from time to time.

7. Interest payment:
- Customers are entitled to receive the interest of “Salary accumulation savings deposit” at the deposit term-end.
- Interest of the “Salary accumulation savings deposit” is the total interest of each deposit amount.
In which: Interest of each deposit amount = balance x interest rate x number of deposit days corresponding to the balance.

8. Regulations on deposit placement:
8.1. Regulation on deposit form: Customers are entitled to deposit to the “Salary accumulation savings deposit” account under the following forms:
 • Automatic fund transfer is made from customers’ account for salary receipt at Eximbank (current account) to the “Salary accumulation savings deposit” account. The debit for transfer shall be made at the end of the automatic transfer date as registered by customers, provided that customers’ account for salary receipt has sufficient balance.
 • In case at the end of the automatic transfer date, balance in customers’ account for salary receipt is insufficient for the debit for transfer, customers are entitled to make late deposit as regulated in item 8.3.
8.2. Regulation on early deposit: Customers are entitled to place deposit prior to the periodic time having been registered.
8.3. Regulation on late deposit:
 • At the end of the automatic transfer date, if balance in customers’ account for salary receipt is insufficient for the debit for transfer, customers are entitled to make deposit (in cash or transfer) to the “Salary accumulation savings deposit” account within 30 days from the due date for deposit.
 • Over 30 days from the due date of deposit, should customers fail to make deposit, the “Salary accumulation savings deposit” account of customers shall be deemed as early closure and customers are not entitled to further deposit to the “Salary accumulation savings deposit” account.
 • Customers are entitled to receive the lowest demand interest rate as announced by Eximbank at the time of account closure, applicable from the account opening date to the account closing date of customers.

9. Regulation on fund withdrawal:
Customers are not entitled to make early closure of “Salary accumulation savings deposit” account.

10. Product preferences:
10.1 Bonus point accumulation:
 • For every amount of VND1 million (or USD50) in the “Salary accumulation savings deposit” account held to maturity, customers are entitled to the bonus points as follows:
 • For every amount of VND1 million or USD50,
  held to maturity
  Customers are entitled to receive the bonus points:
  3 months
  1 point
  6 months
  2 points
  12 months
  4 points
 • Accumulation of balance in various accounts is not allowed for calculation of eligible bonus points.
 • Total bonus points of customers are calculated on the basis of accumulation of the bonus points of all accounts of customers under the product “Salary accumulation savings deposit”.
10.2 Gift redemption:
 • Upon accumulation of enough bonus points as regulated, customers are entitled to redeem the bonus points for gifts (see details).
 • The bonus points redeemed for gifts are not calculated for gift redemption in the following times.
 • Customers perform the gift redemption at the Main Transaction Office No.1, Branches, or Transaction Offices of Eximbank nationwide; or through the website of Eximbank and receive gifts at the Main Transaction Office No.1, Branches, or Transaction Offices where customers register for gift receipt, no later than Friday of the following week.
 • Upon making gift redemption or gift receipt at the Main Transaction Office No.1, Branches, or Transaction Offices of Eximbank, customers are required to present the ID card or Passport for comparison and sign on the Bonus point redemption slip, and the Gift Receipt Slip.
 • No cash redemption is allowed.
10.3 Group preference:
 • Customers are entitled to be presented the Vn-Topup service valued VND50,000 per customer should they satisfy all of the following conditions:
  • Customer belonging to a group of 30 people and upwards, working at the same Company and simultaneously having a valid “Salary accumulation savings deposit” account opened at Eximbank (not yet closed), with the total amount registered for accumulation of from VND20 million per person.
  • (Total amount registered for accumulation = amount registered for monthly deposit x (multiply) number of months of the deposit term).
  • All customers belonging to the group having registered for Eximbank’s Mobile Banking or Internet Banking service.
 • Each customer is entitled to receive maximum 01 time of group preference.
 • Group preference is not applicable to Eximbank’s employees.
10.4 Reduction of mortgage lending interest rate:
Upon having demand for early withdrawal of funds, customers are entitled to use the “Salary accumulation savings deposit” savings book, accounts as collateral for funds borrowing from Eximbank at the lending interest rate of 1% p.a. below the mortgage lending interest rate as announced by Eximbank at the time of customers’ borrowing, which is applicable to the maximum loan amount equivalent to the balance in the “Salary accumulation savings deposit” account.
10.5 Free provision of account statement, applicable to customers’ account for salary receipt regardless of the transaction arising time.
11. Other regulations:
 • On maturity date, should customers fail to come to close the “Salary accumulation savings deposit” account and have no other request, such accounts will be settled as follows:
  • In case, on the maturity date, Eximbank still implements the “Salary accumulation savings deposit” product: customers’ principal and interest shall be renewed for the following term of the “Salary accumulation savings deposit” product in accordance with the initial contents registered by customers in terms of deposit term, monthly deposit amount, and deposit date. Customers are entitled to enjoy the interest rate of the “Salary accumulation savings deposit” product as announced by Eximbank at the beginning of the maturity date.
  • In case, on the maturity date, Eximbank no longer implements the “Salary accumulation savings deposit” product: customers’ principal and interest shall be automatically transferred to normal savings, deposit account with term-end interest payment and deposit term corresponding to the initial term registered by customer.
 • To execute in accordance with the Regulation on savings deposit, prevailing Regulation on opening and use of deposit account and other regulations of Eximbank.